Sonotronic Focus One

Lasersvets

Focus One är en lasersvetsanläggning bestående av i övre delen av kabinen en X-Y-Z portal för rörelse av laserkällan och i nedre delen generator, kylning och styrning för laser och portalrörelsen.

En komplett standardmaskin som kan bestyckas med olika typer av lasrar.

Vid svetsning av ett transparent material och ett absorberande material används ofta olika typer av överlappsfogar och vid svetsning av absorberande material används stumfogar.

Ett transparent material t.ex. PC, PMMA men även POM och PP fixeras med tryck mot ett absorberande material (helst av samma polymerbas) t.ex. PC eller ABS med lämplig infärgning). Det infärgade materialet absorberar ljuset i ytskiktet varvid det smälter och expanderar, genom denna expansion och den ringa spalt som finns mellan de hoptrycktadetaljerna överförs värme till det transparenta materialet som i sin tur smälter och de två materialen svetsas samman.

Det är viktigt att det transparenta materialet har samma eller en lägre smälttemperatur än det absorberande materialet för att en svetsning skall ske.

De flesta termoplasterna är svetsbara med laser men infärgning, fyllmedel och armering har betydelse för absorption och reflektion.
Huvudsakligen bör samma plastmaterial svetsas samman, men vissa kombinationer av olika material kan ske i likhet med ultraljudssvetsning.

Beskrivning:

Focus One är en lasersvetsanläggning bestående av i övre delen av kabinen en X-Y-Z portal för rörelse av laserkällan och i nedre delen generator, kylning och styrning för laser och portalrörelsen.
Verktygsplattan har en yta på X=750, Y=840 , rörelsen på portalen är i X=500, Y=340, Z=400 mm
Kabin
 • Grundstativ med servicedörrar
 • Stabil profilkonstruktion av stål
 • 4 st i höjd ställbara maskinfötter, 100 mm
 • Vertikal pneumatisk skjutdörr med lasersäkert fönster.
 • Öppning bredd ca. 890 mm, höjd ca. 400 mm
 • Styrning, drivenhet och kylning integrerat i den nedre delan av kabinen
 • Utfört enligt laserklass 1

Lasersystem Diodlaser från Jenoptik, laserklass 4

Bestående av:
 • Kontinuerlig effekt: 35 W
 • Nätspänning: 230 V
 • Ljusledare, L= 5meter
 • Livslängd laserdioden ca. 10.000 timmar
 • Fokuseringsoptik: 80 mm avstånd
 • Gränssnitt RS-232
 • Interlock gränssnitt
 • Gränssnitt för temperatur- och effektmätning
 • Våglängd 808 nm
 • Stråldiameter ca. 0,6 mm
 • Integrerat kylsystem, kyleffekt 200 W, slutet system

Styrning med PC inkl. program

 • Samtliga axlar är interpolerade
 • NT- Operativsystem
 • Tangentbord, monitor och mus

Tekniska data:

3 – axlig NC portal
 • X= 500 mm
 • Y= 350 mm
 • Z= 400 mm
 • Kulskruvspindel, stigning 5 mm
 • Max hastighet 3 m / min
Extrautrustning:
 • Fixturverktyg för detalj.
 • Gravyrprogram för text
 • Pyrometer för konstant temperatur i svetsfogen
 • Nd: YAG laser med en stråldiameter på ca. 0,1 mm som option