Lastbilar/Släp/Husbilar

Ämne: Strukturell limning i fordonstillverkningen. Plasmabehandling som ytaktivering. Primerfri strukturell limning.

Openair® plasmaaktivering för tillförlitlig strukturell bindning i fordonsindustrin, utan att använda miljöfarliga primers

Dagens fordonspåbyggnader monteras med hjälp av limning genomgående för att garantera en större inneboende styrka och förbättrad hållbarhet i fogarna, med lägre produktionskostnader . Transportindustrin är nu en av de största konsumenterna av konstruktionslim.

Detta innebär att de krav som ställs på strukturell bindning är höga och de kommer endast att mötas med tillförlitliga och reproducerbara förbehandlingar. I lastbilstillverkning ersätter ytaktivering med Openair® Plasma framgångsrikt konventionell förbehandling såsom mekanisk uppruggning och aktivering med miljöskadliga primers.

.

Fördelar med Openair® Plasma i tillverkningen av fordonspåbyggnader:

  • Renare och miljövänligare process
  • Högre genomströmning
  • Helt automatiserad förbehandling
  • ISO-kompatibel processövervakning

Se även under paneler och skivor>>