Om Plasmatreat

Plasmatreat finns över hela världen

Att arbeta hand i hand med kunderna har varit en viktig del av Plasmatreat från början.

Openair® Plasma-tekniken skapades redan 1995 som ett resultat av ett nära samarbete för att möta mycket specifika krav. Allt vi gör, var som helst i världen, bygger på partnerskap med våra kunder för att gemensamt utveckla skräddarsydda plasmatillämpningar.

Atmosfärisk Openair®-plasmabehandling är den viktigaste tekniken i den kundanpassade ytbehandlingen: ultrafin rengöring, ytaktivering och plasmabeläggning på nästan alla material – plast, metall, glas, kartong, textilier och kompositmaterial. Med plasmateknologin Openair® kan plasmaytbeläggningen integreras i industriella processer. Därmed blir det möjligt att använda kostnadseffektiva utgångsmaterial till hittills oförenliga materialkombinationer, och plasmabehandlingen gör dina tillverkningsprocesser högeffektiva och miljövänliga.

Experter från Plasmatreat arbetar lokalt med oss och kundernas utvecklare och ingenjörer för att ta fram nya och innovativa lösningar för industriell produktion. Plasmatreat har för närvarande baser på mer än 30 platser runt om i världen. Och fler och fler länder läggs till varje år.

I Sverige arbetar Agaria tillsammans med Plasmatreats huvudkontor i Steinhagen (Tyskland).

Läs mer om de olika applikationerna>>