Limning

Plasmateknik för bättre vidhäftning av lim: förbättrad vidhäftning för säker, hållbar limning av plast och metall

Utan plasmaytbeläggning är många material som polypropylen (PP), polyetereterketon (PEEK) eller polyoximetylen (POM) svåra att limma eller kan inte limmas alls. Hög vidhäftningsförmåga och hållbar limning av glas, metall, keramik och plast utgör särskilda utmaningar för tillverkningsindustrin.

Vidhäftningsförbättring via ytmodifiering med hjälp av Openair® plasmabehandling med samtidig ultrafin rengöring ger bättre vidhäftningsförmåga och bindningsstyrka på ytorna som ska sammanfogas.

Framgångsrik inom otaliga applikationsområden – bättre strukturell och sammansatt bindning med plasma som vidhäftningspromotor

Det finns ett antal mycket framgångsrika Openair®-plasmaapplikationer för vidhäftning av plast endast i bilindustrin:


lastbil_135x105

Strukturell limning: plasmateknik för bättre vidhäftning av limning för överbyggnader i kylskåpbil i fordonstillverkning
Denna applikation innefattar strukturell limning av paneldelar. Openair® plasmabehandling ger förbättrad vidhäftningsförmåga på ytorna som ska sammanfogas och ersätter alla konventionella rengörings- eller förbehandlingsprocesser.


01_01_h2_content_scheinwerfer_F7744844

Förbättring av vidhäftning med plasmabehandling för moderna billyktor
För första gången möjliggör användning av Openair®-plasma säker bearbetning av 1-komponent PUR-limmen på icke-polär plast (polypropen). Openair® plasma-ytbehandling skapar erforderlig hög ytspänning på materialen som ska limmas.


T03_02_4_H_EPDM_plasmabehandlung170x135

Limning av EPDM: vidhäftningsförbättring för EPDM-extruderingsprofiler
Tidigare var det nödvändigt att rugga EPDM-profiler med roterande trådborstar under processen. Idag har Openair® plasma etablerat sig som ”det senaste” före applicering av flocklim eller friktionsbeläggningar, särskilt inom fordonsindustrin, på grund av den mycket effektiva och ändå icke-beläggningsprocessen.