Ta bort PVD-beläggning

Ta bort PVD-beläggning med laserrengöring

Även om de specifika fördelarna varierar beroende på process, blir PVD-beläggningar alltmer populära inom flyg-, militär-, bil-, energi-, livsmedelsindustrin och andra stora tillverkningsindustrier där det ligger stor tonvikt på hållbarhet och livslängd. Med värmebeständiga och friktionsreducerande egenskaper är PVD-beläggningar idealiska för avancerade produkter, dekorativa ytbehandlingar, halvledare och medicinsk utrustning.

Vad är PVD (PHYSICAL VAPOR DEPOSITION)?

Physical vapor deposition(fysisk ångdeponering), eller PVD, är en beläggningsprocess där ett fast material förångas i vakuum och avsätts på ytan på ett substrat. Materialet deponeras atom för atom, i en sorts ”atommålning”, och bildar ett tunt, bindande metallytskikt. Detta lager är extremt motståndskraftigt och kan förbättra utseende, hållbarhet och/eller övergripande funktion vilket gör det idealiskt för en mängd olika delar och produkter.

Vanliga PVD-beläggningar är med metallnitrider baserade på:

  • Titan, krom, aluminium, rostfritt stål, koppar och guld

Varför används PVD-beläggning?

En anledning till att företag använder PVD-processer är att det tillåter dem att tillverka produkter med billigare beläggningsalternativ, som titannitrid (TiN). Titannitrid – som vanligtvis finns på hushållsarmaturer, knivar och saxar – är ett extremt hårt keramiskt beläggningsmaterial som till utseendet liknar guld men kommer till ett mycket billigare pris. Genom att använda TiN istället för guld kan tillverkare drastiskt sänka kostnaderna samtidigt som de drar nytta av TiN:s överlägsna seghet och estetiskt tilltalande utseende.

Tillverkare som använder andra beläggningsprocesser har också börjat titta på PVD-metoder på grund av den växande mängden giftiga ämnen som annars måste inneslutas, hanteras och kasseras. Dessa andra ”våta” processer använder flytande prekursorer och kemiska reaktioner för att uppnå samma resultat som PVD-beläggningsprocesser, men dessa har en större negativ påverkan på miljön.

 

Varför ta bort PVD?

Eftersom PVD-beläggningar appliceras på atomnivå är det svårt att försöka ta bort dem utan att påverka grundmaterialet. Skäl för att ta bort PVD-beläggningar kan vara:

  • För att få bort överskott av PVD-beläggning på fixturer och verktyg
  • För att frigöra de olika spänningar som har byggts upp i lagren. De kan spricka och släppa ut partiklar i renrumsmiljön.
  • För att frigöra de laddningar som har byggts upp mellan lagren – elektriciteten kan vara dödlig om den vidrörs.
  • För lönande borttagning – ta bort vissa lager som är dyrare och omarbeta de billiga lagren.

Varför använda laserrengöring för att ta bort PVD?

Den vanligaste metoden för att ta bort PVD-beläggningar har tidigare varit mediablästring med antingen sand eller torris. Detta aggressiva sätt att slå av materialet är effektivt men bara till viss del, eftersom det orsakar skador på grundmaterialet.

Jämfört med mediablästringstekniker kommer laserrengöring med en mängd fördelar, inklusive möjligheten att ta bort PVD-beläggningar utan att påverka grundmaterialet. Eftersom Cleanlasers laserrengöringssystem inte kräver några förbrukningsvaror och ingen arbetskrävande rengöring, är stilleståndstiden mellan rengöringarna praktiskt taget obefintlig – vilket gör att tillverkare kan påskynda den totala produktionstiden.

Hur kan vi hjälpa dig?
Det bästa sättet att avgöra om laserrengöring kommer att ta bort PVD-beläggningar från din produkt är att skicka ett prov till vårt applikationslabb på plats för testning. Väl här kan våra applikationsingenjörer köra tester för att identifiera om ett laserrengöringssystem är rätt för dig – och vilket som matchar dina applikationsbehov.

Kontakta oss redan idag på info@agaria.se eller 08-54066085 el. 08-51450940

 

Läs mer om ta bort PVD-beläggning på verktyg>>

Läs mer om att ta bort PVD-beläggning>>