Välkommen till Agaria

Agaria AB

 

Vi har stor erfarenhet av att utveckla metoder och tillhandahålla utrustning för ytbehandling av plast och metall samt utrustningar för plastsvetsning till industrin i Skandinavien.

Vi presenterar teknik som förbättrar, kvalitetshöjer och rationaliserar er produktion inom områdena nedan.

  • Partiell rengöring med laser, CO2-snö och atmosfärsplasma.
  • Förbehandling/ytaktivering/treating av plast och metall med korona, atmosfärs- och lågtrycksplasma före limning, märkning eller beläggning
  • Svetsutrustningar för plast med ultraljud, värme, vibration, rotation, varmluft och laser.

Produkterna kan ofta bidra till en effektivare och säkrare tillverkningskedja.

Vi strävar efter en hög servicegrad och kan i vårt och våra leverantörers laboratorier utföra olika försök och tester.

Text_2

Läs mer »Ytbehandling

Produktionslösningar för: förbehandling, laserbearbetning, rengöring, avfettning av varierande detaljer och produkter med en mängd olika tekniker och system från manuella till helautomatiska lösningar och hjälpmedel.
Text_2

Läs mer »Plastsvetsning

Vi levererar ett brett sortiment av utrustning för plastsvetsning. Allt från inbyggnadsenheter, handsvetsar, bordsmaskiner till kompletta anläggningar.