Mässor

Nedan får du information om vårt mässdeltagande.


Närmast möter du oss på

 

 


Tack för ditt besök hos oss på

 

Elmia Produktionsmässor 14-17 maj 2024.

 

 


Tack för ditt besök hos oss på Plastteknik Nordic i Malmö den 10-11 maj 2023!

Den 10-11 maj möter du oss på Plastteknik Nordic i Malmö. Här kommer vi att presentera teknik som förbättrar, kvalitetshöjer och rationaliserar produktionen inom flera områden. Till exempel:

– Rengöring med laser före ex svetsning, limning eller rengöring av formar och verktyg.

– Partiell rengöring med laser, CO2-snö och atmosfärsplasma.

– Förbehandling/ytaktivering/treating av plast och metall med korona, atmosfärs- och lågtrycksplasma före limning, märkning eller beläggning.

– Svetsutrustningar för plast med ultraljud, impulsnitning, värme, vibration, rotation, varmluft och laser.

Med kunskap om tillgängliga tekniker inom en rad områden kan vi hjälpa dig att göra ditt val för att åstadkomma den bästa lösningen i en viss applikation.

Varmt välkommen till monter A:15!

https://www.plasttekniknordic.com/