Välkommen till Agaria !

Vi har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla metoder och tillhandahålla utrustning för ytbehandling av plast och metall samt utrustningar för plastsvetsning till industrin i Skandinavien.

Vi presenterar ny teknik som förbättrar, kvalitetshöjer och rationaliserar er produktion inom områdena nedan.

  • Partiell rengöring med laser, CO2-snö och atmosfärsplasma.
  • Förbehandling/ytaktivering/treating av plast och metall med korona, atmosfärs- och lågtrycksplasma före limning, märkning eller beläggning
  • Svetsutrustningar för plast med ultraljud, värme, vibration, rotation, varmluft och laser.
  • Brandteknik – högtrycksaggregat för effektiv brandgaskylning och släckning med vatten och skuminblandning.

Vi strävar efter en hög servicegrad och kan utföra labbprovningar och olika försök och tester.

I våra åtaganden ingår även erbjudande om serviceavtal, reservdelar, utbildning och finansiering.

Vi arbetar med kundanpassade lösningar i nära samarbete med våra marknadsledande leverantörer och med de senast utvecklade metoderna för att bistå våra kunder med de mest optimala tekniklösningarna.

Välkommen att kontakta oss på mejl info@agaria.se eller på tel 08-540 660 85!