Borttagning av PVD beläggningar

Laserrengöring erbjuder en lösning för utmaningarna med att ta bort PVD-beläggningar på glas och andra ytor inom industrin.

Exempelvis kan glas behandlat med infrarödreflekterande beläggningar för värmeskydd tas bort exakt, effektivt och mycket snabbt.

cleanLASER tar bort TCO-beläggningar från solpaneler för att skapa en ren kantisolering. Tekniken är lika effektiv för liknande applikationer så som olika skärmar


Rengör formar och verktyg som används för att applicera PVD-beläggningar (inkl. plasmaförångningssystem)

Laserrengöring tar bort PVD-beläggningar från produktionsdelar samt verktyg och system som används för applicering. Vår teknik tar bort dessa beläggningar från verktyg, formar, fixturer, sensorer och insidan av reaktionskammare som blir orena under PVD-appliceringsprocessen och därför kräver regelbunden rengöring.

cleanLASER rengör dessa verktyg skonsamt och effektivt utan att skada grundmaterialet. Laserrengöring är effektivt på ytor som är varma eller kalla. Detta sparar tid och energi relaterad till reaktionskammarens uppvärmnings-/nedkylningscykler och ökar systemets serviceeffektivitet avsevärt.

Istället för att rengöra kammarens inre med lösningsmedel, slipverktyg och sandblästring som kan skada ytor, avlackerar laserrengöring reaktionskamrarnas interiörer på ett sätt som är dammfritt och säkert för svetsfogar och fogar och känsliga komponenter.

  • Exakt & effektivt
  • Milt & säkert
  • Snabbt & rent

Typiska användningsområden

  • Avlackering för infästning av funktionella egenskaper, t.ex. sätta in antennstrukturer i glas
  • Ta bort beläggning på solpaneler
  • Ta bort beläggning skärmar och displayer
  • Skapa håligheter i beläggningar för radiovågor och radar
  • Ta bort beläggning på kanter för förbehandling före limning för bättre vidhäftning