PVD-verktyg

Rengöring av Pvd-verktyg

Beläggningsapplikationer med PVD har blivit allt viktigare inom modern ytbehandlingsteknik. Under processen vidhäftar den applicerade beläggningen emellertid inte bara målytan, den samlas också på omgivande ytor inklusive verktyg och fixturer som används för att hålla delar i reaktionskammaren.

Överskott av PVD-beläggningsmaterial leder till oönskade effekter såsom minskade toleranser i arbetsstycket med dålig tätning av reaktionskammaren vilket resulterar i ökad luftfuktighet och förlängda uppvärmningstider.

Lösningen: Laserrengöring med cleanLASER

Fördelar:

  • Effektiv ”avbeläggning” av flera beläggningsskikt
  • Ingen mekanisk skada, ingen skada på svetsfogar eller tätningsytor
  • Minskning av uppvärmningstider
  • Grön process – inga medier, inget kemiskt, inget sekundärt avfall, ingen sanering
  • Typisk kammarrengöring kan utföras på bara några timmar

cleanLASER-tekniken tar bort även de svåraste ångavlagrade skikten, inklusive diamantliknande kolbeläggningar samt andra slitstarka beläggningar. Den anmärkningsvärda kraften hos medföljande laserljus har förmågan att förånga dessa ”skottbeständiga” beläggningar. Resultatet … precisa metalliska basmaterial rengörs fria från rester säkert och utan skador.

Plasmakamrars inre kan effektivt rengöras också, antingen manuellt eller halvautomatiskt.