Applikationer för atmosfärsplasma

Ämne: Atmosfärsplasma-teknik för industriell tillverkning. Plasmabeläggning med atmosfärstryckplasma. Behandling och kundanpassad modifiering av ytor. Vi löser problem med dålig vidhäftning.

Framtidens nyckelteknologi: Atmosfärsplasma för kundanpassade ytbehandlingar

Kostnadseffektiva utgångsmaterial och individuella lösningar för ytbehandling är ofta den avgörande faktorn i industriell tillverkning. I alla industriella tillverkningsprocesser används plasmabeläggningen Openair® under normalt tryck. Potentialen i denna mångfacetterade teknologi är nästan obegränsad. Material som plast, metall, glas, textil, återvunnet material eller komposit kan effektivt rengöras, aktiveras och ytbehandlas med atmosfärplasma.

Inom produktionen utförs innovativa och kostnadseffektiva ytbehandlingar med Openair® plasmateknik utan användning av kemikalier och utan betydande ingrepp i den befintliga processföljden:

.

Text_2

Läs mer »Automotive

Bilindustrin bygger på robusta, finstämda processer. Dessa är en grundläggande förutsättning för att uppnå jämn och hög kvalitet. Samtidigt utgör hållbara, fasta ytöverdrag och användningen av avancerade material stora produktionsparametrar vid tillverkning av delar med komplexa former.
Text_2

Läs mer »Transportindustri

Atmosfärsplasmabehandling inom varvsindustri, flygplans- och fordonstillverkning. Plasmaaktivering och ytförbehandling med atmosfärstrycksplasma.
Text_2

Läs mer »Elektronik

Antistatisk plasmaförbehandling för elektronik. Kostnadseffektivitet och processäkerhet för tillverkning av känsliga elektroniska komponenter.
Text_2

Läs mer »Förpackningar

Plasmabehandling inom förpackningsindustrin. Plasmaaktivering av plastmaterial. Funktionsbeläggning for idealiska barriäregenskaper i filmplast.
Text_2

Läs mer »Konsumentprodukter

Plasmabeläggning för ytaktivering. Screentryck och beläggning på högblanka ytor. Möbelkanter helt utan limstreck. Hård limmade förband. Funktionsbeläggningar.
Text_2

Läs mer »Life Science

Plasmaytbeläggning och plasma-nanoteknik. Plasmarengöring och plasmasterilisering. Plasmadesinfektion och plasmamedicin. Plasmakemi.
Text_2

Läs mer »Textilindustri

Plasmabeläggning och ytmodifiering i textila tillverkningsprocesser. Förbättrad vätbarhet, funktionsbeläggning och funktionsbehandling av tyger, fibrer och garn.
Text_2

Läs mer »Nya energikällor

Plasmabeläggning inom energitekniken. Solpanelteknologi. Vindkraftanläggningar. Elbilar. Energilagringssystem. Värmeisolering. Energieffektivitet i tillverkningsprocesser.