Applikationer för atmosfärsplasma

Atmosfärsplasma för kundanpassade ytbehandlingar

Behandling och kundanpassad modifiering av ytor. Vi löser problem med dålig vidhäftning.

Kostnadseffektiva utgångsmaterial och individuella lösningar för ytbehandling är ofta den avgörande faktorn i industriell tillverkning. Potentialen i denna mångfacetterade teknik är nästan obegränsad. Material som plast, metall, glas, textil, återvunnet material eller komposit kan effektivt rengöras, aktiveras och ytbehandlas med atmosfärplasma.

Inom produktionen utförs innovativa och kostnadseffektiva ytbehandlingar med plasmateknik utan användning av kemikalier och utan betydande ingrepp i den befintliga processföljden:

.

Text_2

Läs mer »Automotive & Elektromobilitet

Säkra tillverkningsprocesser inom fordons- och elektronikteknik med plasmabehandling. Den omfattande och stadigt växande användningen av lim, speciellt vid plastsammanfogning, kräver en genomgående hög vidhäftningsgrad på ytan så att en säker och långsiktig stabil limförbindning kan skapas. Det görs bäst med plasmaförbehandling.
Text_2

Läs mer »Förpackningar

Förpackningsmaterial tillverkade av polyolefiner som PP och PE samt laminerade, lackerade eller belagda kartongförpackningar används i stor utsträckning inom förpackningsindustrin. Plasmabehandling passar bra inom förpackningsindustrin. Plasmaaktivering av plastmaterial. Funktionsbeläggning for idealiska barriäregenskaper i filmplast.
Text_2

Läs mer »Life Science & Medicinteknik

Behandla engångsartiklar på ett säkert sätt.
Polyolefiner som PP och PE används ofta inom den medicinska industrin för tillverkning av engångsprodukter för att dra nytta av materialets fördelaktiga egenskaper. Dock gör ytegenskaperna hos polyolefiner som PP, PE med sina i sig mycket låga ytenergier att efterföljande vidhäftningsprocesser som limning och tryckning kan behöva förbehandling med plasma för att uppnå bra resultat.
Text_2

Läs mer »Tryckförbehandling

TIGRES plasmabehandling för optimal vidhäftning vid tryckning och för perfekt utskriftskvalitet. Vid tryck på ytor är optimal tryckvidhäftning och perfekt tryckkvalitet krav för framgångsrik och kostnadseffektiv produktion.