Plasmabeläggning

Ämne: Plasmabeläggning. Nano-beläggning. Plasmapolymerisation. Ytbeläggning. Selektiva beläggningar. Beläggningsplast, glas, metall, aluminium, PET-film, plasmapolymerisering, plasmabehandling.

PlasmaPlus®: selektiv plasmabeläggning i alla olika användningstyper

Med PlasmaPlus® kan alla olika materialtyper såsom plast, glas, metall, aluminium, PET-film, textilier osv. beläggas. Plasmapolymerisation (plasmapolymerisering) med PlasmaPlus®-processen används redan framgångsrikt för ytbeläggning i ett stort antal olika industriella tillämpningar.

Exempel för framgångsrika PlasmaPlus®-användningar:

  • Förbättring av plastens barriäregenskaper för förpackningssyften med hjälp av plasmapolymer funktionsbeläggning
  • Lackerbarhet med långtidsstabilitet och med resulterande hög flexibilitet i tillverkningen, tack vare funktionsbeläggning med PlasmaPlus®
  • PT Release-beläggningar för formsprutningsverktyg medger ett stort antal processcykler utan att belasta komponenterna med formsläppmedel som innehåller silikon.
  • PT Bond-beläggningar garanterar en långtidsvidhäftning på limningsstället.
  • Tack vare sin goda barriäreffekt ger korrosionsskyddsbeläggningar med PlasmaPlus® ett extremt högt korrosionsskydd med långtidsbeständighet mot korrosiva elektrolyter – speciellt för aluminiumlegeringar.
PT_vorbehandlung_nanobeschichtung_L06

PlasmaPlus® ytbeläggning av motorpumphus.

 

Text_2

Läs mer »Funktionsbeläggning

Ytmodifiering med plasmabehandling. Funktionsbeläggning med nanobeläggning med atmosfärsplasma: barriärbeläggning och korrosionsskydd.