Industrier

Fler användningar – förbehandling av ytor med laser

Laserrengöring är en mycket mångsidig process som kan anpassas till många olika typer av föroreningar, applikationer och underlag.

Det unika faktum att vår laserteknik tar bort föroreningar utan återstoder och utan att skada ytan gör det till ett utmärkt verktyg för många användningar. Din användning finns kanske inte med på vår webbsida.

Om du har en möjlig användning där vår process kanske kan hjälpa dig, tveka inte att kontakta oss.

Text_2

Läs mer »Fordon

CleanLaser system används i olika tillämpningar av fordons- och bilindustrins underleverantörer.
Text_2

Läs mer »Aerospace

Färgborttagning och verktygsrengöring för kompositer
Den största marknaden för laserrengöring inom flygindustrin är formrengöring och färgborttagning.
Text_2

Läs mer »Formverktyg

Laser mold cleaning technology is a superior alternative to conventional mold cleaning techniques due to the laser systems ability to clean molds without damage to the mold or surrounding equipment, the thorough removal of contaminants and the very low operating cost.
Text_2

Läs mer »Laserdekontaminering i kraftverk

Våra laserapplikationer erbjuder ett snabbare och mer kostnadseffektivt alternativ än slipande blästring, vatten/isblästring, kemisk strippning och andra riskabla traditionella rengöringsmetoder. Laser tar bort organiska beläggningar - som rost, asbest och kolväterester - från rörflänsar och utrustning för kraftproduktion. Med cleanLASER kan även nukleära föroreningar med faktorer på upp till 100% för α och särskilt höga faktorer för β- och y-strålning tas bort. Den homogeniserade cleanlaserstekniken gör det möjligt att försiktigt rengöra alla vanliga geometrier och metallmaterial utan att påverka grundmaterialet för möjlighet till återanvändning eller återvinning.
Text_2

Läs mer »Livsmedel

Rengöringen av processkopplade bakugnar betyder för närvarande långa driftstopp. Konventionella rengöringsmetoder kräver mycket tid och förstör ofta bakformarnas ytor.
Text_2

Läs mer »Restaurering

Restaurering och konservering av historiska föremål med laser. Eftersom lasrar förmår att avlägsna föroreningar från underlag utan att skada ytan är denna teknik en bra lösning för många bevarandeprojekt.
Text_2

Läs mer »Övrigt

Laser rengöring är en mycket mångsidig process som kan anpassas till många olika typer av föroreningar, applikationer och substrat.