Industrier

Fler användningar – förbehandling av ytor med laser

Laserrengöring är en mycket mångsidig process som kan anpassas till många olika typer av föroreningar, applikationer och underlag.

Det unika faktum att vår laserteknik tar bort föroreningar utan återstoder och utan att skada ytan gör det till ett utmärkt verktyg för många användningar. Din användning finns kanske inte med på vår webbsida.

Om du har en möjlig användning där vår process kanske kan hjälpa dig, tveka inte att kontakta oss.

Text_2

Läs mer »Fordon

CleanLaser system används i olika tillämpningar av fordons- och bilindustrins underleverantörer.
Text_2

Läs mer »Aerospace

Färgborttagning och verktygsrengöring för kompositer
Den största marknaden för laserrengöring inom flygindustrin är formrengöring och färgborttagning.
Text_2

Läs mer »Formverktyg

Laserformrengöring är ett överlägset alternativ till konventionella metoder -rengör utan att skada form eller kringutrustning. Mycket låga driftkostnader.
Text_2

Läs mer »Laserdekontaminering i kraftverk

Våra laserapplikationer erbjuder ett snabbare och mer kostnadseffektivt alternativ än slipande blästring, vatten/isblästring, kemisk strippning och andra riskabla traditionella rengöringsmetoder. Laser tar bort organiska beläggningar - som rost, asbest och kolväterester - från rörflänsar och utrustning för kraftproduktion. Med cleanLASER kan även nukleära föroreningar med faktorer på upp till 100% för α och särskilt höga faktorer för β- och y-strålning tas bort.
Text_2

Läs mer »Livsmedel

Rengöringen av processkopplade bakugnar betyder för närvarande långa driftstopp. Konventionella rengöringsmetoder kräver mycket tid och förstör ofta bakformarnas ytor. Lasern rengör utan att skada ytan.
Text_2

Läs mer »Restaurering

Restaurering och konservering av historiska föremål med laser. Eftersom lasrar förmår att avlägsna föroreningar från underlag utan att skada ytan är denna teknik en bra lösning för många bevarandeprojekt.
Text_2

Läs mer »Övrigt

Laser rengöring är en mycket mångsidig process som kan anpassas till många olika typer av föroreningar, applikationer och substrat.