Tekniken

Lasertekniken

 • Kraftfulla, mycket korta, snabba och rörliga laserpulser producerar skvättar av mikroplasma, chockvågor och termiskt tryck som gör att det avsedda materialet sublimeras och stöts ut.
 • En fokuserad laserstråle förångar den önskade beläggningen eller föroreningen. Laserstrålens processoptimering leder med hjälp av hastigheten till en maximal reaktion med målmaterialet och gör samtidigt processen säker så att inget basmaterial skadas.
 • Metallytor är väl lämpade för många laserrengöringsapplikationer. De optimerade strålinställningarna ändrar eller skadar inte den laserbehandlade ytan metallurgiskt. Endast beläggningar, rester eller oxider som är skall avlägsnas påverkas, eftersom laserstrålen exakt justeras så att den inte reagerar med den underliggande metallytan.
 • Laserstrålens effekttäthet kan korrekt och enkelt justeras och därmed uppnås rengöringsresultat som vore omöjliga med alla andra alternativ.

Snabbt pulsade laserstrålar skannar hela den behandlade ytan

Avsedd beläggning/kontamination förångas och återstoden fångas upp

Rengöringsprocessen avbryts när målmaterial avlägsnas

 

CL princip

Teknologiska fördelar

 • lätt uppställt
 • lätthanterligt
 • tyst
 • inga reningsprocesser
 • inga återstoder
 • hög tillförlitlighet
 • lätt att automatisera
 • låga driftkostnader
 • praktiskt taget underhållsfri
 • inga tillsatsmedel – inga slipmedel, kemikalier, lösningsmedel
 • grön process – inga föroreningar
 • Laserstrålen är noga inställbar för att kunna optimera processhastigheten och smidigheten
Text_2

Läs mer »Alternativa metoder jfr med laserblästring

Laserblästring – en alternativ metod till konventionella metoder - använder inga slipblästringsprodukter eller kemikalier och sänker därmed produktionskostnaden.
Text_2

Läs mer »Effektivitet

Att köpa ett lasersystem kan vara en stor investering i jämförelse med köp av system för konventionella rengöringsmetoder. Trots det erbjuder laserprocessen många operativa kostnadsbesparingar som gör att investeringen snabbt betalar sig. Inom ett år har många kunder tjänat in sin investering.
Text_2

Läs mer »Miljön

Rengöring med laserljusknippen är ett miljövänligt sätt att avlägsna föroreningar och beläggningar. Inga rengöringsmedel, lösningsmedel eller slipmedel som skulle belasta avfallet används.