Limma och försegla batterier

Säker limning och försegling av batterier för elektromobilitet med plasmabehandling

Högpresterande batterisystem för elektromobilitet består av battericeller som sätts ihop i staplar och byggs in i batterihus. Plasmabehandlingssystem används för att permanent och säkert limma de material som används för en lång livslängd under alla väder- och körförhållanden och för att säkerställa en säker avledning av processvärmen som genereras av batterierna till utsidan också för att täta batterihusen på ett tillförlitligt sätt.

TIGRES plasmamunstyckssystem kan enkelt integreras i helautomatiserade inline-produktionsprocesser i battericellsproduktion och är därför idealiskt lämpade för höga produktionshastigheter och kvantiteter.

Fördelar med plasmabehandling för batterisystem

  • Enkel och ren process genom kostnadseffektiv, miljövänlig elektrisk-fysisk plasmabehandling 
  • Pålitlig reproducerbarhet av förbehandlingen, även med känsliga ytor, på grund av den justerbara och reglerade plasmaurladdningen 
  • Fullständig övervakning av alla processrelevanta parametrar genom realtidsövervakning med TIGRES SQI (System Quality Index