Process

Utrustningsfunktioner

Vid CO2-snöblästring omvandlas flytande CO2 till fasta CO2-snöpartiklar med en diameter på mellan 1 till 100 µm, via termodynamiska och fysiska processer. Dessa CO2-snöpartiklar från torris har en temperatur på -78,5 °C. CO2 snöpartiklar tillsätts proportionellt till tryckluften. Accelerationen av partiklarna uppnås genom tryckluftsflödet i ett speciellt munstycke. Det är möjligt att generera en homogen fri stråle genom att observera flödes-, temperatur- och tryckförhållandena. Beroende på vilket munstycke som används kan olika strålar genereras. Till exempel genererar ett runt munstycke en rund stråle med hög noggrannhet och rengöringseffekt medan det platta munstycket genererar en bred (upp till 100 mm) och konstant stråle med en jämn rengöringseffektivitet. Dessa CO2 snöstrålar rengör och förbereder ytor. När CO2-snöpartiklarna träffar ytan sublimeras de tvärt.

Rengöringsmekanism

CO2 snöblästring gör att ytor kan behandlas skonsamt. Rengöring med CO2-snöblästring bygger på en komplicerad processmekanism som involverar temperatur, blästring och lösningsmedelseffekter. CO2 snöpartiklar kyler ned föroreningarna direkt vilket leder till att dessa separeras från underlaget. På grund av den plötsliga sublimeringen av CO2-partiklarna skapas små tryckstegringar. Dessa tryckstötar släpper ut mikroföroreningar på ytor, även i porerna. Genom blästring längs ytan avlägsnas föroreningar från ytan och kasseras. En precisionsrengöring, speciellt för olja och fett, åstadkoms på grund av den fysiska lösligheten av de organiska egenskaperna i CO2. Tryckluftsflödet hjälper till att avlägsna föroreningarna.

Föroreningarna

Efter CO2-snöblästringen är de avblåsta föroreningarna nu partiklar och/eller aerosoler i frånluften. Beroende på applikation kan en frånluftsfläkt och filter förbättra kvaliteten på ytan som ska rengöras. Utan en frånluftsfläkt kan de torra föroreningarna samlas upp i rengöringsområdet och sedan antingen dammsugas eller sopas bort. Själva blästermediet har återgått till sitt gasformiga tillstånd, så att endast föroreningarna behöver kasseras.