HPL 450 TSM

Impulssvets

  • Halvautomatisk impulssvetsapparat för svetsning av tuber.
  • Steglös reglerbar svetsautomatik.
  • Ingen uppvärmningstid genom impulsförfarandet.
  • Konstant tryckkraft.
  • Svetsar i stort sett alla termoplaster.
  • Inställbar i höjd.