Film & PDF

Atmosfärsplasma - PT Plasma for better and lower cost cleaning and bonding solutions
Atmosfärsplasma - PT Customized surface treatment with atmospheric plasma
Atmosfärsplasma - PT Plasmatreat NPE 2012
Film/Folietillverkning - PT VSDD68 01 Coil coating
Plasmarengöring - PT Micro fine Cleaning with Openair®Plasma
Plasmarengöring - PT Wire cleaning
Plasmarengöring - PT Plasmabeläggning robot system
Limning - PT Openair® Plasma treatment for synthetic laminated, varnish coated and fully plastic boxes
Limning - PT Bonding of Headlight Housings with Openair® Plasma
Målning - PT Painting automotive parts RD1004
Ytaktivering - PT Better adhesion with Openair Plasma pretreatment
Ytaktivering - PT Surface Activation with Openair®Plasma
Ytaktivering - PT Surface activation Tablets
Tryckning - PT Plasma before Pad Printing
Paneler/Skivor - PT-RD1010 in Function
Paneler/Skivor - PT Plasma Edge Zero Bondlines with Düstec® Plasma Process
Paneler/Skivor - PT Plasmatreat Plasma Edge Band
Paneler/Skivor - PT VSDD78 01 WPC PP
Plasmabeläggning - PT Nanocoating with Openair® Plasma Plus®
Plasmabeläggning - PT Functional coatings from the plasma nozzle
Profiler - PT Pretreatment of EPDM Profiles with Openair® Plasma
Profiler - PT VSDD39 PVC Profile lamination
Robotsystem - PT Reis Robotics Plasma Treatment 1
Robotsystem - PT Robotic Plasma Treat and Hot Melt Dispensing
Tryckta kretskort - Ytaktivering av kretskort med plasma
Bilar – interiör - Behandling av instrumentpanel
Elektronik - PT Surface activation Electronic module
Elektronik - PT Printing electronic parts
Elektronik - PT Electronic Board Activation