Lödning och svetsning

Rensning av svetsfog vid lödning och svetsning

cleanLASER-tekniken är idealisk för rengöring av färdiga svetsfogar för att avlägsna värmefläckar och svetsrester, såsom oxider och fluxrester. Därtill är Cleanlaserrengöring utmärkt för stål- och aluminiumytor i svetsberedning för industrier som omfattar bilindustrin, precisionsverktygstillverkning, varvsindustrin med fler.

Lasersvetsberedning är en beprövad metod med en lång historia av framgång i bilsvetsning och svetsapplikationer.

Laserrengöring avlägsnar smörjmedel, järn och icke-järn från metaller för att kunna producera högkvalitativa svetsar och lödda sömmar som är släta och porfria, vilket ger högsta kvalitet för synliga svetssömmar.

Användningsområden:

  • Oljeborttagning
  • Avfettning
  • Avlägsnande av oxidskikt
  • Avlägsnande av hydrater
  • Shop-primer-borttagning
  • Exakt behandling av sammanfogningsytor över ett brett spektrum av materialtjocklekar
  • Ingen skada på galvaniserade skikt av plåt när de förbehandlas

Typiska hastigheter för svetsberedning vid 20 mm bredd:

  • Aluminiumplåt ca. 5 m / min.
  • Avlägsnande av shop-primer upp till 20 m / min.
  • Oljeborttagning och rengöring av stål upp till 10 m / min.

Förutom lödning och svetsberedning kan färdiga svetsfogar rengöras för att avlägsna värmefläckar och svetsrester, såsom oxider och fluxrester.

Många rostfria stål gynnas särskilt av efterbehandling av laserljus. Laserljuset löser upp korngränserna och passiverar därmed svetssömmar och bidrar till ökad korrosionsbeständighet.