HPL BMS

 Impulssvets

  • Kompakt impulssvetsapparat med enkelt handhavande för plastfolier.
  • Steglös reglerbar svetsautomatik.
  • Ingen uppvärmningstid genom impulsförfarandet.
  • Konstant tryckkraft genom magnetkraft.
  • Svetsar i stort sätt alla termoplastfolier.
  • Standardutförandet utrustat med avskärning.
  • Kontrollerad materialförbrukning.