HPL 450A/630/1000

Impulssvets

  • Halvautomatisk impulssvetsapparat för professionellt eller industriellt bruk.
  • Ingen uppvärmningstid genom impulsförfarandet.
  • Konstant tryckkraft genom magnetkraft.
  • Svetsar i stort sett alla termoplastfolier.
  • Steglös reglerbar svetsautomatik.
  • Standardutförandet utrustat med avskärning.
  • Enkelt handhavande med fotpedal.

Kontrollerad materialförbrukning.