Automatisering

Processkapabel i automatiserad drift.

Automatiserade CO2 snöblästringssystem är konstruerade och tillverkade enligt kundens krav. Maskinerna kan arbeta antingen kontinuerligt eller i cykler. Vi erbjuder försörjningssystem för tryckluft och flytande CO2, styrenheter och respektive CO2-blästringssystem. Styrskåpen konfigureras efter kundens krav på styrning, övervakning och säkerhet.

 

Text_2

Läs mer »Automatstyrning

Styrenhet AC-01 - automatiserad styrning via 24 V-signal.
Text_2

Läs mer »Kopplingsskåp

Kopplingsskåp med processtyrning och övervakning för automatiserad applikation.
Text_2

Läs mer »Jetmodul

CO2 snösprutningsmodul JM-16 - Speciellt för automatiserade applikationer.