Utrustning

Sedan 1993 är den Tigres GmbH en av de ledande tillverkarna av atmosfärtryck plasmasystem. Många material som används inom fordons-, flygindustrin, elektronisk, medicinsk, apparatur, trycknings-, textil- och förpackningsindustrin, bearbetas med vår utrustning. 

Här ser du Corona-utrustningar för plast-, metall- och kabelbehandling.

Text_2

Läs mer »Corona T-Jet

Corona-T-Jet CKG genomför en indirekt koronabehandling med försvinnande låg termisk belastning av substraten. Eftersom en motelektrod inte behövs är den väldigt flexibel.
Text_2

Läs mer »Foliestation ZX/ZY

The Folienstation ZX and ZY are easy to complete our stations to corona treatment of plastic and metal foils.
Text_2

Läs mer »Foliestation SKF

For Corona treatment of narrow foils the Foliestation SKF is an easy solution.
Text_2

Läs mer »Skjutbord S2V

If individual sheets are pretreated, it can be done with the sliding table S2V-2. The system is designed for single sheets of metal or plastic foil to a thickness of about 1 mm.
Text_2

Läs mer »Kabelstation SKD-V

Our cable station SKD-V is suitable for all cables, hoses and wires up to 10 mm diameter.
Text_2

Läs mer »Kabelstation SKD 2,5

Our cable station SKD-2,52 are suitable for all cables, hoses and wires up to 4 mm diameter.
Text_2

Läs mer »Kabelstation MDK 0

The cable station MDK 0 is our race car for the cable preparation.The system can handle wire sizes up to 15 mm diameter.