Utrustning

Sedan 1993 är den Tigres GmbH en av de ledande tillverkarna av atmosfärtryck plasmasystem. Många material som används inom fordons-, flygindustrin, elektronisk, medicinsk, apparatur, trycknings-, textil- och förpackningsindustrin, bearbetas med koronautrustningen. De plaster som används mest idag är Polyeten (PE), Polypropen (PP), Polystyren (PS), Polykarbonat (PC), Teflon (PTFE), Etenpropenterpolymer (EPDM) och många fler. Ett av problemen med dessa polymerbaserade material, som designers och tillverkare av plastprodukter ställs inför, är den dåliga vidhäftningsförmågan och vätbarheten på grund av den låga ytspänningen. Därav följer att dessa material behöver ytbehandlas med ex korona för förbättrad vidhäftning.

Här ser du Corona-utrustningar för plast-, metall- och kabelbehandling.

Text_2

Läs mer »Corona T-Jet

Corona-T-Jet genomför en indirekt koronabehandling med försvinnande låg termisk belastning av substraten. Eftersom en motelektrod inte behövs är den väldigt flexibel.
Text_2

Läs mer »Foliestation ZX/ZY

Foliestation ZX och ZY är enkla att komplettera våra stationer med för koronabehandling av plast- och metallfolier.
Text_2

Läs mer »Foliestation SKF

För Corona-behandling av smala folier är Foliestation SKF en enkel lösning.
Text_2

Läs mer »Skjutbord S2V

Om enskilda ark ska förbehandlas kan det göras med skjutbordet S2V-2. Systemet är utformat för enstaka ark av metall eller plastfolie till en tjocklek av cirka 1 mm.
Text_2

Läs mer »Kabelstation SKD-V

Kabelstation SKD-V är lämplig för alla kablar, slangar och vajrar upp till 10 mm i diameter.
Text_2

Läs mer »Kabelstation SKD 2,5

Kabelstation SKD-2,52 är lämplig för alla kablar, slangar och ledningar upp till 4 mm i diameter.
Text_2

Läs mer »Kabelstation MDK 0

Kabelstationen MDK 0 är för kabelförbehandling på kabelstorlekar på upp till 15 mm i diameter.