Corona/Korona

Koronautrustningar (kallas även Corona) av varierande typer för ytaktivering av plastdetaljer, filmmaterial och metallytor före, lackering, limning, tryck, laminering eller annat behov av ökad vätbarhet.

Vid tryckning och fogning av plaster med tryckfärger, lim eller beläggningar är det nödvändigt att ändra materialets ytkarakteristik med ex korona för att uppnå tillräcklig vidhäftning. Ytkarakteristiken kan förbättras genom att substratytans molekylarskikt bryts. Därigenom ökar ytenergin och med den vätbarheten utan att ändra materialets bulkegenskaper. För att uppnå en tillräcklig vidhäftning mellan tryckfärgen /limmet och plasten måste plastens ytenergi ligga mellan 2 och 10 mN/m över tryckfärgen/limmet.

Idag används olefinplaster alltmer tack vare materialets mycket goda egenskaper, som t.ex. kemisk beständighet, låg friktionskoefficient, lång livslängd, god hållfasthet o.s.v. Ytterligare en fördel med dessa plastmaterial är att de är skonsamma mot miljön vid produktion och användning. Dessutom är tillverkningskostnaderna relativt låga i jämförelse med andra material. Olefinplaster går också lätt att extrudera, formblåsa och formspruta. Detta innebär att det är lönsamt att använda sig av dessa syntetiska material för tillverkare av plast och gummi, för användning inom elektronikindustrin, medicinindustrin, förpackningsindustrin samt vid tillverkningen av kablar, profiler och fordonsdelar.

De plaster som används mest är Polyeten (PE), Polypropen (PP), Polystyren (PS), Polykarbonat (PC), Teflon (PTFE), Etenpropenterpolymer (EPDM) och många fler. Ett av problemen med dessa polymerbaserade material, som designers och tillverkare av plastprodukter ställs inför, är den dåliga vidhäftningsförmågan och vätbarheten på grund av den låga ytspänningen. Därav följer att dessa material behöver ytbehandlas med ex korona för förbättrad adhesion.

 

Text_2

Läs mer »Utrustning

Här ser du Corona-utrustningar för plast-, metall- och kabelbehandling.
Text_2

Läs mer »Film & PDF

Sammanställning av filmer och pdf-filer för coronautrustning.