Corona T-Jet

Corona-T-Jet CKG genomför en indirekt koronabehandling med försvinnande låg termisk belastning av substraten. Eftersom en motelektrod inte behövs är den väldigt flexibel.

corona-t_jet_02_fullCorona-t_jet_03_full

Behandlingshuvudet åstadkommer en urladdning mellan ett elektrodpar, den elektriska urladdningen avböjs med ett lågt laminärt flöde av luft till substratet. Systemet är lämpligt för alla icke-ledande substrat.

Beskrivning
Huvudet kan levereras individuellt eller i par i en försörjningsenhet. För behandling av stora områden kan ett antal huvuden kombineras.

Corona-T-Jet ger också en dammfri och antistatisk yta. Inga hörselskydd är nödvändiga (<75 dB (A))

 

Versioner

The simple corona-T-Jet is as suitable for the strip-shaped adhesive pretreatment or pretreatment prior to pad printing.

Med corona-T-Jet multi kan formsprutade ytor förbehandlas.

 

Specification
Anslutning 230 V / 50 Hz
Elektrisk effekt/huvud 200 W
Hantering fjärrkontroll
Arbetsavstånd 5 – 50 mm
Arbetsbredd 60 mm

 

Korona / Corona

Tigres Corona T-Jet ger en coronaurladdning alstrad av en lågfrekvent högspänning, och Multi av en högfrekvent förbehandling av ytor på tredimensionella formsprutade eller extruderade plastdetaljer, profiler, kablar, folier, väv, dental-, medicinal- och labb.produkter.

En luftström för urladdningen som skapas av de i elektrod-huvudet integrerade elektroderna, mot substratet som skall behandlas varför en motelektrod ej är nödvändig.

Den elektriska urladdningen skapar de nödvändiga funktionella bi-polära
grupperna på polymerytan vilket ökar vidhäftningen och vätbarheten för
t.ex. skrivbläck och lim, lack samt andra beläggningstyper.

Både Gun och Blaster ger möjlighet att flexibelt skräddarsy ett ytaktiveringssystem, som kan integrerats i en befintlig produktionsprocess.