Corona T-Jet

Corona-T-Jet CKG genomför en indirekt koronabehandling med försvinnande låg termisk belastning av substraten. Eftersom en motelektrod inte behövs är den väldigt flexibel.

corona-t_jet_02_fullCorona-t_jet_03_full

Behandlingshuvudet åstadkommer en urladdning (korona) mellan ett elektrodpar, den elektriska urladdningen avböjs med ett lågt laminärt flöde av luft till substratet. Systemet är lämpligt för alla icke-ledande substrat.

Beskrivning
Huvudet kan levereras individuellt eller i par med en generator. För behandling av stora områden kan ett antal huvuden kombineras.

Oavsett om enkla huvuden för behandlingsbredder på 20-60 mm eller flera huvuden bredvid varandra för att skala om. Innovationen inom denna teknik är den modulerade, högfrekventa elektriska spänningen. En generator levererar maximalt 2 munstycken.

Corona-T-Jet ger också en dammfri och antistatisk yta. Inga hörselskydd är nödvändiga (<75 dB (A))

T-Jet-teknik
Corona för värmekänsliga ytor

Tigres T-Jet möjliggör indirekt koronabehandling med mycket lite värmeinmatning i ytan. Således är denna teknik mycket väl lämpad för förbehandling av värmekänsliga underlag.

  • Huvuden kan matas individuellt eller parvis av en generator
  • Extremt kraftfullt system på grund av högfrekvensmodulering
  • Systemet är lämpligt för alla icke-ledande underlag
  • Bevisad, robust och kostnadseffektiv systemlösning
  • Inget tryckluftbehov, eftersom en fläkt är integrerad

Versioner

Enkla corona-T-Jet passar förbehandling före tampotryck eller för ökad vidhäftning på bandformat material. 

Med corona-T-Jet multi kan formsprutade ytor förbehandlas.

Specification
Anslutning 230 V / 50 Hz
Elektrisk effekt/huvud 200 W
Hantering fjärrkontroll
Arbetsavstånd 5 – 50 mm
Arbetsbredd 60 mm

 

Korona / Corona

Tigres Corona T-Jet ger en coronaurladdning alstrad av en lågfrekvent högspänning, och Multi av en högfrekvent förbehandling av ytor på tredimensionella formsprutade eller extruderade plastdetaljer, profiler, kablar, folier, väv, dental-, medicinal- och labb.produkter.

En luftström för urladdningen som skapas av de i elektrod-huvudet integrerade elektroderna, mot substratet som ska behandlas varför en motelektrod ej är nödvändig.

Den elektriska urladdningen skapar de nödvändiga funktionella bi-polära
grupperna på polymerytan vilket ökar vidhäftningen och vätbarheten för
t.ex. skrivbläck och lim, lack samt andra beläggningstyper.

Både Gun och Multi ger möjlighet att flexibelt skräddarsy ett ytaktiveringssystem, som kan integreras i en befintlig produktionsprocess.