Effektivitet

Innovativ teknik för sänkta kostnader

Att köpa ett lasersystem kan vara en stor investering i jämförelse med köp av system för konventionella rengöringsmetoder. Trots det erbjuder laserprocessen många operativa kostnadsbesparingar som gör att investeringen snabbt betalar sig. Inom ett år har många kunder tjänat in sin investering.

Kostnadsbesparande fördelar:
• Låg driftskostnad, jämförbar med en stationär dator
• Inga förbrukningsmedier att köpa, lagra, hantera, kassera
• Lätt att automatisera, integrera in-line – ersätter manuell / off-line metoder för stor sparande potential
• Eliminera kostnaderna för outsourcing och effektivisera produktionen
• Hög tillförlitlighet – konstruerad för 24/7 användning
• Praktiskt taget underhållsfri med få slitagedelar
• Högkapacitetslaser med elförbrukningseffektivitet
• Höga processhastigheter / korta cykeltider möjliga