Rengöra batterier

Säker rengöring av batterikontakter och bränsleceller

För att uppnå optimala resultat i sammanfogningsprocesser och vid kabelbindning av batterikontakter är tillförlitliga och reproducerbara resultat avgörande. Plasmabehandling används för att förbereda och rengöra ytan före limning. Beroende på material och process som ska behandlas används luft eller formgas som processgas i plasmamunstycket.

Formgas består av minst 95 % kväve och upp till 5 % väte. Den låga vätehalten är i ett okritiskt blandningsförhållande. Den bildande gasen reducerar materialet och kan till exempel reducera oxiderad koppar eller silver tillbaka till bar metall på mycket kort tid.
TIGRES plasmamunstyckssystem kan enkelt integreras i helautomatiserade inline-produktionsprocesser och är därför idealiska för höga produktionshastigheter och kvantiteter.

Fördelar med plasmabehandling för rengöring och reduktion

  • Enkel och ren process genom kostnadseffektiv, miljövänlig elektrisk-fysisk plasmabehandling
  • Pålitlig reproducerbarhet av förbehandlingen, även med känsliga ytor, på grund av den justerbara och reglerade plasmaurladdningen
  • Fullständig övervakning av alla processrelevanta parametrar genom realtidsövervakning med TIGRES SQI (System Quality Index)