Blästerpistol

Effektivt framställd torris.

Blästringspistolen utgör den tekniska kärnan i CO2-snöblästringsprocessen. Det är här produktionen av CO2-snöpartiklar och fördelningen i tryckluftsflödet sker. Blästringspistolen är termiskt isolerad, så att kontakt med kalla ytor och kondens undviks..

Text_2

Läs mer »JP-10

CO2 snöblästerpistol JP-10 för svåråtkomliga och ömtåliga delar.
Text_2

Läs mer »JP-25

Passar för rengöring av stora ytor och för envisa föroreningar.