Tryckvalsar/Anilox

Laserrengöring av tryckpresscylindrar och färgvalsar

Rengöring av valsar med laserteknologi ger både ekonomisk och miljövänlig rengöring utan att lämna kvar kemiska restprodukter på ytan. Vi rengör tryckvalsar, präglingsvalsar, färgvalsar och aniloxvalsar.

  • Bättre rengöringskvalitet – upp till 99% av den ursprungliga koppkapaciteten kan återexponeras
  • Inga kemikalier (rengöringsmedel, etc.), inget vatten, ingen destruktion => ren och miljövänlig metod
  • Lämnar inga rester på cylindrarna
  • Sparar tid – rengör ytor snabbt utan blötläggning eller väntetider
  • Betydligt längre rengöringsintervaller

CleanLasertekniken är en säker och tillförlitlig metod. Där endast ljus används  som media för rengöring. Smutsresterna sugs bort i ett i optiken integrerat utsug, en rengöringsteknik som t.om. har vunnit miljöpris i Tyskland. Medan konventionella reningsprocesser endast återexponerar ca. 70 % av den ursprungliga koppvolymen, kan lasertekniken uppnå upp till 99 % av den ursprungliga koppvolymen. Ökar tidsintervallet mellan rengöringar. Cleanlaser rengör en 2 m lång cylinder med en diameter om 30 cm på omkring 40 minuter ned till porerna.

CleanLaser erbjuder flexibla laserrengöringssystem, som kan användas direkt i tryckprocessen samt utanför tryckpressen. Speciellt goda resultat uppnås vid rengöring av stålcylindrar och keramiska cylindrar. Borttagna partiklar fångas omedelbart via optiken i ett filter så ingen ytterligare kontaminering sker. Denna reningsprocess inte bara eliminerar kostnaden för kemiskt omhändertagande utan bidrar även till att skydda människor och vår planet.

CleanLasers metod lämpar sig för UV-härdande färger och beläggningar innehållande reaktiva komponenter såsom akryl och metylmetakrylat modifierade polyesterhartser. Rengöring kan lätt ske i standby-läge.

För rulloffsettryck, roterande tryckning eller andra tryckprocesser, vänligen kontakta oss med eventuella frågor och för att diskutera din applikation.