Lågtrycksplasma

Lågtrycksplasma erbjuder mycket mångsidiga alternativ för att modifiera ytor. Precisionsrengöring av förorenade komponenter, plasmaaktivering av plastdelar, etsning av PTFE, kisel och beläggning av plastdelar med PTFE-liknande lager är några tillämpningar. I detta avseende används lågtrycksplasma i en mängd olika områden där det är viktigt att sammanfoga material eller för att modifiera ytegenskaperna.

När det gäller lågtrycksplasmatekniken exciteras gas i vakuum genom att tillföra energi. Detta resulterar i energiska joner och elektroner, såväl som andra reaktiva partiklar, som utgör plasma. Ytor kan sedan ändras effektivt. Det finns tre plasmaeffekter:

plasma_rot
  • Mikrosandblästring: Ytan avlägsnas av jonbombardemanget.
  • Kemisk reaktion: Den joniserade gasen reagerar kemiskt med ytan.
  • UV-strålning: UV-strålning bryter ner långkedjiga kolföreningar.

Genom att variera processparametrarna såsom tryck, effekt, processtid, gasflöde och sammansättning förändras plasmans effekt. Flera effekter kan därför uppnås i ett enda processsteg.

Text_2

Läs mer »Diener Zepto – low-cost

Diener Zepto är funktionell och kostnadseffektiv - lämplig för dig med lägre budget och laboratoriet
Text_2

Läs mer »Diener Atto- low-cost

10,5 liters ATTO med manuell och grundläggande PC-kontroll är ett alternativ för dig med lägre budget.
Text_2

Läs mer »Diener Femto

Femto plasmasystem kan kombineras i olika varianter på ett modulärt sätt.
Text_2

Läs mer »Diener Pico

Pico plasmasystem kan kombineras i olika varianter på ett modulärt sätt.
Text_2

Läs mer »Diener Nano

Nanoplasmasystemen kan kombineras i olika varianter på ett modulärt sätt.
Text_2

Läs mer »Diener Tetra 30

Diener Electronic TETRA 30 plasmasystem finns i många olika konfigurationer.
Text_2

Läs mer »Diener Tetra 45

Tetra 45 plasmasystem kan kombineras i olika varianter på ett modulärt sätt. Kammaren med 125 mm höjd och 572 mm bredd är särskilt lämplig för stora komponenter.
Text_2

Läs mer »Diener Tetra 100

Diener Electronic TETRA 100 plasmasystem finns i många olika konfigurationer.
Text_2

Läs mer »Diener Tetra 150

Diener Electronic TETRA 150 plasmasystem finns i många olika konfigurationer.
Text_2

Läs mer »Diener Tetra 320R

Produktionssystemet Tetra 320R med en kammarvolym på 320 liter och PC-styrning används i serieproduktion.
Text_2

Läs mer »Diener Tetra 1440

Produktionssystemet Tetra 1440 med en kammarvolym på 1440 liter och PC-styrning används i serieproduktion.
Text_2

Läs mer »Diener Tetra 2800

Produktionssystemet Tetra 2800 med en kammarvolym på 2800 liter och PC-styrning används i serieproduktion.
Text_2

Läs mer »Plasmapulversystem

Nya materialegenskaper möjliga för plastpulver och granulat.
Text_2

Läs mer »Specialsystem

Plasmasystem efter företagets behov.
Text_2

Läs mer »Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga för plasma systemen.