Produkt och service

Utveckling och applikation

 • Genomförbarhetsstudier
 • Processoptimering
 • Teknisk design
 • Utveckling av lasersystem

Produktion

 • Modulära laserrengörings- och ytbehandlingssystem – både mobila och stationära
 • Speciell optisk design
 • Processövervakningssystem och utrustning
 • Full automatisering

Service och support

 • Teknisk konsultation
 • Utveckling av prototyp och pilotprojekt
 • Job-shop-kapacitet
 • Underhåll och service
 • Teknisk utbildning och säkerhetsutbildning

cleanLASER erbjuder ett brett utbud av lasersystem för industriell rengöring och ytbehandling. Högt utbildad personal garanterar att kunden får specifik teknisk support från första provningen till val av system, systemoptimering, leverans, installation och uppföljning.

Med användning av material och utförande av högsta kvalitet är varje lasersystem speciellt anpassat för den avsedda applikationen för att säkerställa optimal prestanda och långsiktig kundnöjdhet.