Plasmatekniken

Plasmabehandling med oändliga möjligheter

Plasmabehandling kan användas vid många olika tillfällen när du vill sammanfoga material eller för att ändra ett materials ytegenskap för olika ändamål. Med denna teknik är det möjligt att ändra praktiskt taget vilken yta som helst. Plasmatekniken erbjuder flera mångsidiga applikationer, till exempel:

 • Rengör ytor på rester, oljor eller föroreningar
 • Aktivering av olika material före limning, målning etc.
 • Etsning och delvis borttagning av ytor
 • Beläggning av delar med flera möjliga typer av skikt (PTFE-liknande, skyddsbarriärer, hydrofob, hydrofil, friktionsreducerande, etc.)
 • Plasmatekniken etablerar sig inom alla industriområden och nya applikationer utvecklas ständigt.

Plasmatekniken – övertygande fördelar

Jämfört med andra metoder, som flambehandling eller användning av kemikalier för att behandla en yta, uppvisar plasmatekniken många viktiga fördelar:

 • Många ytegenskaper kan erhållas uteslutande med denna procedur
 • Kan användas i onlineproduktion eller drivas oberoende
 • Miljövänlig process
 • Oavsett geometri kan du behandla pulver, små delar, skivor, fleece, textilier, slangar, flaskor, kretskort etc.
 • Tillverkade delar kommer inte att mekaniskt ändras
 • Uppvärmningen av delarna är minimal
 • Driftskostnaderna är mycket låga
 • Mycket säkert att använda
 • Processen är extremt energieffektiv
Text_2

Läs mer »Plasmaeffekt

Effekten av plasma.
Text_2

Läs mer »Rengöring

Ion bombardment cleans surfaces physically (sputtering) and, depending on the gas, also chemically. The contamination is vaporized and sucked away.
Text_2

Läs mer »Ytaktivering

Plasma treatment of a plastic surface with e.g. oxygen. Radicals are being formed which lead to a good adhesion of finish and glue.
Text_2

Läs mer »Etsning

Etching of the surface with a reactive process gas. Material is removed, vaporized and sucked off. Therefore the surface area is enlarged.
Text_2

Läs mer »Plasmapolymerisering

A gas [ for example Hexamethyldisiloxane (HMDSO), Hexamethyldisilazane (HMDSN), Tetraethylen glycol dimethyl ether, C2F6, …] is introduced to the plasma chamber. Because of plasmapolymerization, layers will be deposited on the surface.
Text_2

Läs mer »Jämförelse

Jämförelse mellan lågtrycksplasma och atmosfärplasma.