NDI-säker


NDI-säker laserrengöring

Traditionella metoder för inspektion av belastningspunkter i svetsade fogar i kraftverksutrustning innebär ofta användning av slipmedel eller blästring. Detta utgör ett problem eftersom det kan förändra formen på metallytorna. När detta inträffar har inspektörer svårt att ta reda på om förändringarna inträffade som ett resultat av testprocessen eller på grund av stressfel eller påfrestningar.

Cleanlasertekniken möjliggör icke-förstörande undersökning (NDE Non-destructive Evaluation) med bästa möjliga inspektionsresultat. Inspektera belastningspunkter på rör eller turbiner utan att förändra underlagets yta och visa rena metaller utan slipmedel. Laserrengöring gör det också enklare att se sprickor från stressfel som ibland missas på grund av ytförändringar som skapas genom blästring.

Laserrengöring:

  • Minska avlackningstiden från 4 dagar till 5 minuter, minskning av sekundärt avfall
  • Driver inte skräp ner i sprickor eller viker metallen över små indikationer
  • Avlackar / rengör snabbt svetsfogar för att blotta mycket fina sprickor och indikationer bättre än någon annan metod
  • Eliminerar kostnaderna och tiden för uppstädning av blästerrester
  • Gör det möjligt för inspektören att följa laserrengöringsprocessen noggrant och inspektera svetsfogar när arbetet utförs