HPL 500 D

Kraftig kontinuerlig bandsvets för svetsning av termoplastfolier

  • Hastighet / kvantitet: Hög förseglingskapacitet tack vare genomgångsmodulen.
  • Säkerhet: Automatisk frånkoppling vid toleransavvikelse i svetstemperaturen – nu även med digital kontroll.
  •  Konstant presskraft ger konstant reproducerbar resultat
  •  Flexibilitet: Valbar variation av folielängden, -bredd och vikning