Laserdekontaminering i kraftverk

Laserrengöring för kraftverkskunder

Våra laserapplikationer erbjuder ett snabbare och mer kostnadseffektivt alternativ än slipande blästring, vatten/isblästring, kemisk strippning och andra riskabla traditionella rengöringsmetoder. Laser tar bort organiska beläggningar – som rost, asbest och kolväterester – från rörflänsar och utrustning för kraftproduktion. Våra lasrar tillhandahåller säker rengöring med hög precision utan bortskaffande av farligt avfall.

Laserdekontaminering möjliggör också enklare icke-förstörande undersökning, eftersom laserrengöring blottar/avslöjar mycket fina sprickor utan att det blir skräp i dem. Laserrengöring minskar miljö-, hälso- och säkerhetsrisker i din organisation.

Våra applikationer kan användas kring styrutrustning, känsliga kontrollinstrument och nära andra underhållsaktiviteter i anläggningen på sätt som är omöjliga med traditionell rengöringsteknik, vilket gör att alla maskiner är redo för omedelbar inspektion och återgång i bruk.

Fördelar
Att använda vår laserteknik för rengöring och svetsning av utrustning har flera fördelar:

  • Rengör utrustningen snabbare
  • Bättre NDE-inspektioner
  • Säkrare än traditionella rengöringsmetoder
  • Minska upp till 90% av avfallet
  • Förläng livslängden på utrustningen
  • Miljövänlig
  • Mediefri, kontaktfri och icke-farlig

Läs mer under dekontaminering>>

Läs mer om NDI-säker laserrengöring>>


Kärnkraftsdekontaminering – Radiologiskt beprövad och effektiv torrprocess

Med cleanLASER kan nukleära föroreningar med faktorer på upp till 100% för  α och särskilt höga faktorer för β- och y-strålning tas bort. Den homogeniserade cleanlaserstekniken gör det möjligt att försiktigt rengöra alla vanliga geometrier och metallmaterial utan att påverka grundmaterialet för möjlighet till återanvändning eller återvinning.

Läs mer under radiologisk dekontaminering>>