Utrustningar

Rätt utrustning för varje applikation.

CrySnows rengörings- och blästringsmaskiner är ”Made in Germany” i enlighet med gällande lagar och standarder enligt ISO9000. De höga krav som ställs av kunderna säkerställer att alla produkter genomgår detaljerade kvalitetskontroller. Moderna design- och utvecklingsverktyg samt innovativa tillverkningsprocesser implementeras på kortast möjliga tid i produkter som är redo att serieproduceras.

 

Text_2

Läs mer »Snöblästerutrustning

Blästermaskinerna SJ-10 och SJ-25 är väl beprövade maskiner.
Text_2

Läs mer »Blästerpistol

Blästringspistolen utgör den tekniska kärnan i CO2-snöblästringsprocessen.
Text_2

Läs mer »Munstycken

Flödesprofilen för alla munstycken är optimerad. Dessutom är alla munstycken gjorda av ett slagtåligt, värmeisolerat specialsyntetmaterial.
Text_2

Läs mer »Slangar

Våra slangar är mycket lätta och kan monteras med små böjningsradier.
Text_2

Läs mer »Tryckluft

Kvaliteten på tryckluften förbättras definitivt genom att använda våra mobila tryckluftsfilter. Även i känsliga områden erbjuder våra tryckluftsvärmare en lösning för att helt undvika kondens.
Text_2

Läs mer »Automatisering

Automatiserade CO2 snöblästringssystem är konstruerade och tillverkade enligt kundens krav.
Text_2

Läs mer »Tillbehör

Varje applikation har olika leverans-, drift- och säkerhetskrav. Med följande produkter erbjuder vi ett urval av tekniska lösningar.