Applikationer

Svetsning av termoplastiska delar, omformning, nitning, kragning, tätning

Gänginsatser och metalldelar som ska svetsas in i termoplastdelar

För skärning av syntetiska textiler, väv och icke-väv samt filtermaterial

För att skära och försegla kanter in ett och samma arbetssteg

Aktivera folielimning för att separera olika livsmedel.

 


Bilindikator

Snyggt utformade komponenter är inte alltid lätta att bearbeta ytterligare. Det avbildade objektet är en bilindikator. Kraven på svetsfogen var otvetydiga. Den skulle vara fullständigt vattentät och inte visa några märken alls.

Delarnas konstruktion utmanade våra specialister att hitta en gångbar lösning. Efter intensiva undersökningar kom vi till slutsatsen att det bara är möjligt om vi svetsar objektet två gånger. Det var inte lätt att få resultatet tätt.

Med våra kompositsonotroder uppnådde vi en jämn amplitud. Vi kunde säkerställa ett konstant svetsresultat.

Sonotroderna liksom fästanordningen gjordes med moderna verktygsmaskiner. Ytorna valsades med 3-D-teknik.

Bilden här visar resultatet med en indikator som svetsades i två steg.


Ostskärning

Våra ultraljudsenheter är användbara för varierande uppgifter. De passar t.ex. för användning i livsmedelsbranschen. I samarbete med en mekanisk ingenjör skulle man t.ex. kunna installera en enhet som skär ost med en titansonotrod.

Vårt produktutbud täcker kraven från mindre mejerier upp till stora anläggningar.

I det här projektet har vi använt vår generatortyp, Viper, samt komponenter som uppfyller hälsomässiga och hygieniska krav.