Impulsnitning

IMPULSNITNING även kallat varmnitning eller Pulsestaker är en process för omformning av plastmaterial. Impulsnitning eller varmnitning är allmänt känt som varmomformning eller omformning. IMPULSNITMASKINEN (Pulsestaker) är konstruerad och tillverkad i Irland av HTE Engineering Services Limited, www.hte.ie. Den patenterade IMPULSNITMASKINEN (Pulsestaker) har en individuell värmestyrning i spetsen, som snabbt uppnår sin drifttemperatur (ca 1 sekund, allt efter omformningsspetsens storlek), genom att leda en hög ström genom omformningsspetsen (se följande bild). Strömmen är styrbar för att värma eller kyla spetsen så ofta som behövs för att forma nitpunkten (normalt räcker en eller två gånger).

Med hjälp av PLC:n, justering av strömmen och tidsstyrda luftstötar (till en bråkdel av en sekund) möjliggörs total kontroll över omformningsprocessen på varje enskild spets. Processen är en enstegsprocess där uppvärmningen och omformning utförs i ett arbetsmoment. Tack vare processens art lyckas man eliminera ytskador enligt klass A. Omformningen kan utföras individuellt eller med ett stort antal stänger som aktiveras samtidigt. Cykeltiderna för omformning kan variera från 2 sekunder till 15 sekunder, beroende på materialvolymen som skall omformeras.

Den patenterade IMPULSNITMASKINEN (Pulsestaker) har en individuell värmestyrning i spetsen, som snabbt uppnår sin drifttemperatur (ca 1 sekund, allt efter omformningsspetsens storlek) genom att leda en hög ström genom omformningsspetsen (se följande bild).

Strömmen är styrbar för att värma eller kyla spetsen så ofta som behövs för att forma nitpunkten (normalt räcker en eller två gånger).

 

droppedImage

 

Text_2

Läs mer »Applikationer

IMPULSNITNING är en process for omformning av plastmaterial. Detta är allmänt känt som varmomformning eller omformning. Här hittar du exempel på applikationer.
Text_2

Läs mer »Utrustning

Presentation av olika utrustningar.
Text_2

Läs mer »Film & PDF

Sammanställning av filmer och pdf-filer om impulsnitning.