Om Tigres

Sedan 1993 är den Tigres GmbH en av de ledande tillverkarna av atmosfärtryck plasmasystem.

Tigres systemlösningar för ytaktivering, finrengöring och beläggning finns integrerade i en mängd olika branscher runt om i världen. Många material som används inom fordons-, flygindustrin, elektronisk, medicinsk, hushållsapparatur, trycknings-, textil- och förpackningsindustrin modiifieras med våra atmosfärsplasmalösningar innan de bearbetas vidare.

Som medlem i PAG – en sammanslutning av företag från ytteknikindustrin – är vi den enda leverantören som erbjuder våra kunder både atmosfärisk och lågtrycksplasma och ett brett utbud av lösningar för förbehandling med corona och gas.

Läs mer om de olika applikationerna>>