Trådsvets

ORBITECH Trådsvets

Motordriven trådsvetspistol för sammansvetsning av plattor, vakuumformade, formblåsa, rotationsgjuta detaljer eller för fastsvetsning av fästelement, anslutningar och stosar.

Trådsvetspistoler kan även användas för reparation av rotationsgjutna detaljer samt vid prototyptillverkning av detaljer genom att pistolen anslutes till formverktyget. Hög hållfasthet erhålles genom att ytan på plastdetaljen värms upp av munstycket varefter den smälta plasmassan appliceras på den uppvärmda ytan. Svetstråden finns i standardmaterial såsom PP, PE, ABS, PS och PC men kan även tillverkas av det granulat eller pulver som detaljen är tillverkad av.

Beskrivning:

Startset består av:
  • Svetspistol
  • Värmepasta
  • Olje- och vattenavskiljare
  • Bärväska
  • Manual

Olika svetsmunstycken finns som tillval

Tillbehör:

Svetsmunstycken:
  •  V-fog 5 – 10 mm
  • Överlappsfog 1 – 2 mm
  • Specialmunstycken för lagning av sprickor och hål