Utrustning

Lågtrycksplasma erbjuder mycket mångsidiga alternativ för att modifiera ytor. Därför producerar Diener Electronic plasmasystem i olika storlekar, för olika processer och med olika styrning.

Diener Electronics lågtryckplasma används inom följande områden:

 • Fordon
 • Analys
 • Bioteknik
 • Elektronik
 • Elastomer-teknik
 • Elektronmikroskopi
 • Medicinsk teknik
 • Mikrosystemteknik
 • Plastteknik
 • Precisionsmekanik
 • Forskning
 • Halvledarteknologi
 • Solcellsteknologi
 • Textilteknologi

och innefattar:

 • rengöring
 • aktivering
 • etsning
 • plasmapolymerisering
  av ytor

Plasmabehandling möjliggör ytmodifiering vid

 • Förbehandling före målning
 • Förbehandling före ingjutning
 • Förbehandling före limning
 • Förbehandling före extrudering
 • Hydrofilisera ytor
 • Asbestanalys
 • Hydrofobisera ytor
 • Förbehandling före formning
 • Oleofobisk behandling
 • Pulverbehandling
 • Förbehandling före sammanfogning
 • fotoresist etsning
 • Förbehandling före svetsning
 • Avfettning
Text_2

Läs mer »Lågtrycksplasma

Lågtrycksplasma erbjuder mycket mångsidiga alternativ för att modifiera ytor. Precisionsrengöring av förorenade komponenter, plasmaaktivering av plastdelar, etsning av PTFE, kisel och beläggning av plastdelar med PTFE-liknande lager är några tillämpningar. I detta avseende används lågtrycksplasma i en mängd olika områden där det är viktigt att sammanfoga material eller för att modifiera ytegenskaperna.
Text_2

Läs mer »Plasmageneratorer

Generatorn är en integrerad del av ett fungerande plasmasystem. Den ideala frekvensen vid vilken generatorn ska köra kan inte generaliseras, eftersom detta beror på den önskade plasmatillämpningen och bör bestämmas individuellt för varje system.