Ultraljudssvets – special

Specialmaskiner för ultraljudsvets

Våra system och lösningar för försegling, svetsning, skärning och stansning av olika typer av förpackningar, såsom tuber, påsar, askar, kartong och blister med mera, bygger på högutvecklad ultraljudsteknik.

Ultraljudssvetsning är en mycket skonsam och snabb metod där objektet inte hettas upp, och verktyget förblir kallt under hela processen.

Även förorenade ytor eller om det ligger fylld produkt emellan, t.ex. fett, vätskor, fibrer eller pulver, kan förseglas helt tätt med konstant resultat.

Dessutom är ultraljudssvetsning miljövänlig eftersom inga extra processmedel behövs. Den är även tidsbesparande eftersom verktyget inte förorenas under svetsningen.

Text_2

Läs mer »Tekniken

Ultraljudssvetstekniken

Ultraljudsvetsning är idealisk för försegling av förpackningar, eftersom svetsarna är luft- och vattentäta och även ytor förorenade, av t.ex. fett, vätskor, fibrer eller pulver, kan bearbetas. En annan fördel med att


Text_2

Läs mer »Förpackningar

System och lösningar för försegling, svetsning, skärning och stansning av olika typer av förpackningar, så som tuber, flaskor, påsar och blister med mera, bygger på högutvecklad ultraljudsteknik.
Text_2

Läs mer »Roterande

Ultraljudsvetsmaskin med roterande sonotrod och mothållshjul där sonotroden sänks från ovan ner på ett fast roterande mothållshjul.
Text_2

Läs mer »Specialmaskiner

Kundanpassade specialmaskiner speciellt för kunder inom fordonsindustrin.
Text_2

Läs mer »Textil

Termoplastiska textilier och nonwoven kan svetsas, skäras, stansas, präglas och till och med härdas och tvättas, med hjälp av Sonotronics högutvecklade ultraljudsteknik.
Text_2

Läs mer »Film & PDF

Sammanställning av filmer och pdf-filer om ultraljudssvetsning.