Lackering

Förbehandling före lackering eller annan beläggning

cleanLASER har den teknologi som behövs när man förbereder ytor före beläggningar. Lasern tar bort praktiskt taget alla typer av föroreningar från metallytor, inklusive oxider, fett, olja, klorider och många andra organiska och oorganiska rester.

Ytbehandling med laser förbereder ytor utan de problem som är relaterade till konventionella metoder. Traditionell ytbehandling, såsom blästring, lösningsmedel eller kemisk rengöring kan lämna skadliga föroreningar och rester på ytan som minskar beläggningens bindningsstyrka samtidigt som sekundärt avfall skapas. En laserrengjord yta är verkligen rengjord utan att det krävs någon sanering och inget sekundärt avfall att kassera.

Fördelar

  • Rengöring och förbehandling med laserljus är slipande och fri från förbrukningsmaterial
  • Idealisk förberedelse av metalldelar
  • Höga städpriser
  • Laserrengöring ger ytor med utmärkt bindningsstyrka för beläggningens hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Laserteknik är idealiskt lämpad för plana eller krökta ytor och delar med vissa begränsningar för mycket komplexa 3D-geometrier samt elastomeriska material och plaster