Generatorer

Genom innovativ generatorteknik har TIGRES GmbH den idealiska generatortypen för varje plasmaapplikation.

M-Generator

Generatorn när det gäller processtillförlitlighet för en- eller flerkanals plasmaenheter. Genom det modulära konceptet (1 till 4 kanaler per generator, flera generatorer kan kopplas ihop) kan valfritt antal plasmahuvuden manövreras och styras centralt. Tack vare den låga utrustningen som krävs och den kompakta designen krävs inte mycket utrymme ens för ett stort antal applikationer. Den munstycksspecifika effektkontrollen, såväl som inspelningen och analysen av SQI möjliggör unik processkontroll och säkerhet.

A-Generator

A-generatorn är den mest kompakta och billigaste generatorn i sin klass med minimalt utrymmesbehov. Den är extremt lätt och liten och idealisk för in-line integration i moduler med litet tillgängligt utrymme. Den är också idealisk för laboratorieanvändning genom sin användarvänlighet och justerbara effektinställning. Plasmaenheterna utrustade med A-generatorn är speciellt anpassade till maskinbyggarnas krav (T-Spot A1 OEM) och för forsknings- och utvecklingsändamål (T-Spot A1 Lab).

V-Generator

Den väl beprövade generatorn för generering av atmosfärisk plasma i 1- och 2-kanals plasmaenheter. Baserat på OF frekvensgeneratorteknik.

W-Generator

Specialanpassning av V-generatorn för 1- och 2-kanals T-jet-koronasystem. Finns även i XW-versionen med ett speciellt munstycksfäste för en extra bred förbehandling.

Text_2

Läs mer »M-serien

Flerkanalsgeneratorerna i TIGRES M-serien erbjuder ett modulsystem med maximal processtillförlitlighet, stor flexibilitet i en kompakt design.
Text_2

Läs mer »Frekvensgenerator

Frekvensgenaratorer baserade på resonansprincipen