Utrustning

Plasmakomponenter: plasmamunstycken, generatorer och lab-system

Plasma-system för anpassade ytbehandling kan integreras inline i befintliga tillverkningsprocesser med enastående resultat.

De huvudsakliga systemkomponenterna i plasma-teknik atmosfärstryck är plasmamunstycken och generatorer.

Varje plasmamunstycke kan styras individuellt.

 

Text_2

Läs mer »Plasmasystem

Plasmahuvuden som är riktade mot materialet används för att generera och fördela plasman (kall plasma alstras). Plasman genereras inuti huvudet av en anlagd högspänning mellan stator och rotor och blåses ut genom huvudets munstycke med processgas.
Text_2

Läs mer »Generatorer

Plasmageneratorer är grunden för högeffektiva och energieffektiva förbehandlingssystem. Innovativ generatorteknik ger den bästa generator för varje plasmaapplikation.
Text_2

Läs mer »System för Lab

Unikt atmosfäriskt plasmasystem i laboratoriet.
A1 LAB-enheten speciellt utformad för att användas i laboratorier kommer i en kompakt design och är enkel och intuitiv att hantera