Laser

Lasersvetsning är en beröringsfri svetsmetod som kan användas på såväl plana ytor som komplexa tredimensionella geometrier.

Vid svetsning av ett transparent material och ett absorberande material används ofta olika typer av överlappsfogar och vid svetsning av absorberande material används stumfogar.

Text_2

Läs mer »Sonotronic Focus One

Focus One är en lasersvetsanläggning bestående av i övre delen av kabinen en X-Y-Z portal för rörelse av laserkällan och i nedre delen generator, kylning och styrning för laser och portalrörelsen.
Text_2

Läs mer »Lasersvetsning med robot

För svetsning av större detaljer eller i en produktionslinje är det möjligt att bygga en robotcell för lasersvetsning.