Avlackning

Lackborttagning och skiktborttagning

cleanLASER-systemet kan delvist och även fullständigt ta bort beläggningar som befinner sig i mellanskikt och känsliga områden. Laseravlackning använder pulsade och skannade laserstrålar för en process som – i motsats till traditionella metoder – inte behöver vätskor, slipmedel eller kemikalier. Färgborttagningsteknik som är grön och ren.

 • Noggrann lackborttagning på specifika ställen eller stora ytor
 • Selektiv eller komplett lackborttagning
 • Snabb lackborttagning, framför allt när lagren är tunna
 • Grundmaterialet dvs. substratet skadas inte
 • Skonsam och noggrann användning utan rester och utan ytterligare processteg

Exempel på användning

 • Skapande av jordningspunkter och -ytor
 • Partiell lackborttagning för lödeller svetsförbehandling
 • Lokal och icke förstörande friläggning av svetsfogar för inspektion
 • Avlägsnande av eloxeringar och membranskikt
 • Partiell lackborttagning som förbehandling innan limning
 • Avlägsnande av limrester och kvarvarande tätningsmaterial
 • Selektiv lackborttagning från plast- och fiberkompositmaterial (skikt för skikt)
 • Skiktborttagning från broms- och hydraulledningar
 • Lackborttagning från förzinkad stålplåt utan att förstöra korrosionsmotståndet
 • Borttagning av kabelisolering och kopparlacktråd
 • Borttagning av tryck och märkningar
 • Borttagning av lager som skapats vid ångavsättning på t.ex. glasskivor och i solcellstillverkning.
Text_2

Läs mer »Partiell avlackning

cleanLASER erbjuder exakta lösningar för partiell avlackning/skiktborttagning som eliminerar behovet av maskering och utmaningar med svåra partiella avlackningsapplikationer.
Text_2

Läs mer »Partiell färgborttagning

Vanligtvis tar lasern bort alla lager ner till grundmaterialet. Vid borttagning av utvalda områden måste laserpulser riktas och kontrolleras exakt.
Text_2

Läs mer »NDI-säker

Traditionella metoder för inspektion av belastningspunkter i svetsade fogar i kraftverksutrustning innebär ofta användning av slipmedel eller blästring. Detta utgör ett problem eftersom det kan förändra formen på metallytorna. När detta inträffar har inspektörer svårt att ta reda på om förändringarna inträffade som ett resultat av testprocessen eller på grund av stressfel eller påfrestningar.
Text_2

Läs mer »Total färgborttagning

cleanLASERs bärbara system är utformade för att ta bort färg från stålkonstruktioner, såsom fartyg, broar, kraftöverföringstorn och stor utrustning. En laseravmålad stålyta är helt ren och idealisk för ommålning.
Text_2

Läs mer »Borttagning av PVD beläggningar

Laserrengöring erbjuder en lösning för utmaningarna med att ta bort PVD-beläggningar på glas och andra ytor inom industrin.