Avlackning

Lackborttagning och skiktborttagning

cleanLASER-systemet kan delvist och även fullständigt ta bort beläggningar som befinner sig i mellanskikt och känsliga områden. Laseravlackning använder pulsade och skannade laserstrålar för en process som – i motsats till traditionella metoder – inte behöver vätskor, slipmedel eller kemikalier. Färgborttagningsteknik som är grön och ren.

 • Noggrann lackborttagning på specifika ställen eller stora ytor
 • Selektiv eller komplett lackborttagning
 • Snabb lackborttagning, framför allt när lagren är tunna
 • Grundmaterialet dvs. substratet skadas inte
 • Skonsam och noggrann användning utan rester och utan ytterligare processteg

Exempel på användning

 • Skapande av jordningspunkter och -ytor
 • Partiell lackborttagning för lödeller svetsförbehandling
 • Lokal och icke förstörande friläggning av svetsfogar för inspektion
 • Avlägsnande av eloxeringar och membranskikt
 • Partiell lackborttagning som förbehandling innan limning
 • Avlägsnande av limrester och kvarvarande tätningsmaterial
 • Selektiv lackborttagning från plast- och fiberkompositmaterial (skikt för skikt)
 • Skiktborttagning från broms- och hydraulledningar
 • Lackborttagning från förzinkad stålplåt utan att förstöra korrosionsmotståndet
 • Borttagning av kabelisolering och kopparlacktråd
 • Borttagning av tryck och märkningar
 • Borttagning av lager som skapats vid ångavsättning på t.ex. glasskivor och i solcellstillverkning.
Text_2

Läs mer »Partiell avlackning

cleanLASER offers precise partial de-coating solutions that eliminate the need for masking and challenges of difficult partial coating applications. When bare metal-to-metal contact is required for electrical continuity between parts, this laser process can save time, materials and enhance quality.
Text_2

Läs mer »Partiell färgborttagning

Stripping layer by layer with cleanLASER.
Usually lasers remove all layers up to the base material. When removing selected areas laser pulses have to be directed and controlled exactly. In doing so, the amount of pulses per spot is decisive. With each pulse a thin layer is removed. The cleanLASER can remove selected layer by layer.
Text_2

Läs mer »NDI-säker

Traditionella metoder för inspektion av belastningspunkter i svetsade fogar i kraftverksutrustning innebär ofta användning av slipmedel eller blästring. Detta utgör ett problem eftersom det kan förändra formen på metallytorna. När detta inträffar har inspektörer svårt att ta reda på om förändringarna inträffade som ett resultat av testprocessen eller på grund av stressfel eller påfrestningar.
Text_2

Läs mer »Total färgborttagning

cleanLASER portable systems designed to remove paint from steel structures, such as ships, bridges, power transmission towers, and large equipment. The laser process can be used to remove weather top coats finishes, enabling fresh new coatings to be applied over suitable base coat layers. A laser de-painted steel surface is completely clean and ideal for repainting.
Text_2

Läs mer »Borttagning av PVD beläggningar

Laser cleaning offers a solution for the challenges of removing coatings applied by vapor deposition to glass and other surfaces in the automotive and other industries.