Rengöring

Jonbombardement rengör ytor fysiskt (sputtering) och beroende på gas även kemiskt. Föroreningen förångas och sugs bort.

Rengöring med lågtrycksplasma:

 • Ta bort fett, olja, oxider eller silikon
 • Förbehandling och förberedelse före limning, lödning eller annan vidhäftning
 • Förbehandling av metallbearbetning

Applikationer:

 • Avlägsnande av fett, oljor, oxidation, fibrer
 • Borttagning av silikoner (LABS-fri)
 • Förbehandling av ytor före tryck eller limning
 • Förbehandling av ytor (d.v.s. metaller, plaster) före målning

Material/Delar:

 • Elektroniska apparater
 • Gummi – Metallbindningar
 • Växlar
 • Sensorer
 • Medicinska implantat
 • Medicinska stentar
 • Mikrodelar
 • O-ringar
 • Skruvar/bultar
 • Laserdelar
 • Silikonkontamination (d.v.s. keramik)

Industrier:

 • Bil
 • Elektronik
 • Filtertillverkning
 • Forskningsinstitut
 • Gummitillverkning
 • Tillverkning av halvledare
 • Industriell målning / beläggningar
 • Färgtillverkning
 • Medicinsk teknik
 • Sensorteknik