Tekniken

Ultraljudssvetstekniken

Ultraljudsvetsning är idealisk för försegling av förpackningar, eftersom svetsarna är luft- och vattentäta och även ytor förorenade, av t.ex. fett, vätskor, fibrer eller pulver, kan bearbetas. En annan fördel med att svetsa med ultraljud är att inga lim eller lösningsmedel krävs, vilket innebär att typspecifik återvinning är möjlig och samtidigt kan rengöring undvaras/avstås. I allmänhet är ultraljudstekniken mycket miljövänlig eftersom energiförbrukningen är relativt mycket låg tack vare den korta svetsnings- eller stansprocessen. Vidare kan mycket tunna förpackningsmaterial användas, vilket är fördelaktigt, både ekonomiskt och ekologiskt, för framställning av förpackningar.

Med ultraljud kan olika material bearbetas enskilt eller i kombination, t.ex. PP, PVC, PE, PET, kompositer eller filmer och non-woven material. Ultraljud reproducerar visuellt perfekt och hållbart svetsresultat. Eftersom verktygen i ultraljudstekniken är kalla gör det dem ideala att förpacka värmekänsliga varor såsom t.ex. mejeriprodukter. ”Kall” svetsning innebär också att materialen inte skadas när maskinerna startas och stoppas.

Agaria är din kompetenta partner för att lösa smarta, individuella förpackningsproblem. Rådgivning och kunnande inom verktygsdesign är särskilt viktiga och är en av våra grundläggande färdigheter. Med hjälp av våra många års erfarenhet och tillsammans med våra leverantörer utvecklar och tillverkar vi ultraljudsenheter och -aggregat samt komplexa specialmaskiner, baserade på innovativa ultraljudsteknik.