Automatstyrning

Styrenhet AC-01

  • Automatiserad styrning via 24 V-signal
  • Ytterligare nödströmbrytare
  • Flexibel montering (styrenhet, vägg, ramar)
  • Styrledningar (24 V och pneumatisk) kan förlängas efter behov
  • För varje CryoSnow-maskin

Contol Unit AutoControl AC-01 for CO2 snow blasting machines